ТССС для військових
Опубліковано: 30.05.2023

Модуль 23: Документація

У Модулі 23 ми розглянемо важливість ведення документації під час оцінки стану та надання допомоги пораненим, а також особливості її заповнення бойовим медиком у фазі Допомоги в польових умовах у рамках ТССС.

Документація

module-23-slide-01

У Модулі 23 ми розглянемо важливість ведення документації під час оцінки стану та надання допомоги пораненим, а також особливості її заповнення бойовим медиком у фазі Допомоги в польових умовах у рамках ТССС.

Допомога пораненим в умовах бойових дій розділена на 4 етапи. Вам, як бойовому медику - першому медичному працівнику, який надає допомогу пораненому та розпочинає більш складне лікування у рамках безперервної допомоги на догоспітальному етапі - важливо розуміти ролі та обов’язки немедичного персоналу (всіх військовослужбовців і бійців-рятувальників), який може оглядати та надавати допомогу/асистувати під час лікування постраждалих на догоспітальному етапі. Немедичний персонал також може бути залучений і до ведення документації.

module-23-slide-02

У модулі “Документація” є 2 теоретичні та 2 практичні навчальні цілі (навички).

Теоретичні навички: опис процесу документування інформації в Картці пораненого Форма DD 1380 ТССС і правильне розміщення Картки на пораненому; а також визначення важливості та особливості подання Звіту про проведені дії.

Практичні навички: продемонструвати належне документування допомоги пораненому з травмою в польових умовах, а також заповнити Звіт про проведені дії.

module-23-slide-03

Документування допомоги на полі бою – це не просто адміністративна вимога. Воно надає критично важливу інформацію для інших рятувальників/медиків на наступних етапах, визначаючи подальшу оцінку та лікування. Прикладами інформації, яка може безпосередньо вплинути на надання допомоги пораненому, є рівень свідомості та життєві показники пораненого, час накладання турнікета, а також, чи було введено анальгетики або транексамову кислоту (TXA) та коли це було зроблено.

Документація на догоспітальному етапі стає невід’ємною частиною медичних записів пораненого, фіксуючи інформацію про отримані травми та пошкодження і надану допомогу.

Крім того, дані про допомогу та її результати, що містяться в документації догоспітального етапу, стають частиною Реєстру травм Міністерства оборони США (Department of Defense (DoD) Trauma Registry), даючи інформацію щодо покращення процесу надання допомоги пораненим в умовах бойових дій на основі доказових даних і допомагаючи вдосконалювати майбутню допомогу на полі бою.

module-23-slide-04

Незважаючи на важливість запису наданої на догоспітальному етапі допомоги пораненим, аналіз даних перебування Збройних сил США в Іраку та Афганістані за шестирічний період з 2001 по 2007 рік показав, що менше ніж 10 відсотків поранених мали документацію про надану допомогу до того, як поранений потрапив до лікувального закладу.

Виклики, які виникають під час документування допомоги пораненим на полі бою, добре відомі. Перші рятувальники та бойові медики, які відповідають за документацію, часто мають багато завдань, надаючи допомогу багатьом пораненим та готуючи їх до евакуації, при цьому продовжуючи підтримку основного бойового завдання підрозділу. Вони часто стикаються зі значними часовими і тактичними обмеженнями, а також поганими умовами навколишнього середовища, що дуже ускладнює документування оцінки поранених і наданої допомоги в реальному часі. Документація часто заповнюється набагато пізніше - лише тоді, коли випадає час і дозволяє ситуація.

Важливо пам’ятати, що ви не завершили надання допомоги пораненому, доки не задокументували її належним чином.

module-23-slide-05

У багатьох випадках перші рятувальники, які надають допомогу на місці отримання поранення, не є медичними працівниками. Для документування допомоги немедичним персоналом потрібен формат, який можна легко зрозуміти та ефективно використовувати.

Усі результати огляду та надана медична допомога (включаючи втручання та медикаменти) мають бути задокументовані в Картці пораненого ТССС (Форма DD 1380). Її можна знайти в тактичній індивідуальній аптечці (JFAK).

Картка була розроблена медиками на основі принципів ТССС. Вона містить лише основну інформацію та стосується надання первинної допомоги, спрямованої на збереження життя. Картка проста у використанні, її можна заповнити менш ніж за 2 хвилини. Згідно з кращими практиками рекомендовано, щоб кожен військовослужбовець підрозділу попередньо заповнив верхню частину (особові дані бійця) своєї Картки - це допоможе своєчасному і точному документуванню в майбутньому.

Записи в Картці повинні бути зроблені тим, хто надає допомогу на місці отримання травми чи поранення, і доповнюватися згідно з будь-якими змінами стану пораненого або додатковою допомогою, наданою всіма наступними рятувальниками/медиками на догоспітальному етапі.

Належно заповнену Картку пораненого (Форма DD 1380 ТССС) слід прикріпити постраждалому на видному місці та передати під час евакуації на наступний вищий рівень допомоги на догоспітальному етапі. Картка пораненого ТССС стане невід’ємною частиною медичних записів військовослужбовця.

module-23-slide-06

На цьому відео продемонстровано використання Форми DD 1380 (Картки пораненого ТССС).

Пам’ятайте, що Картка пораненого знаходиться в тактичній індивідуальній аптечці, її мають використовувати ті, хто надає допомогу на місці отримання поранення для документування результатів огляду та проведеного лікування.

ФОРМА DD 1380 (КАРТКА ПОРАНЕНОГО ТССС)

Через обмеження догоспітального середовища допомога не завжди або не повністю документується до Картки пораненого Форма DD 1380 ТССС в режимі реального часу. Відповідно, інформація про надану допомогу має бути задокументована та/або доповнена ретроспективно тим, хто надавав допомогу, використовуючи Звіт про проведені дії (After Action Report - AAR).

Цей електронний документ призначений для заповнення рятувальником/бойовим медиком вже після завершення бойового завдання та повернення на місце базування. Це більш детальний і повний запис про надану допомогу, на відміну від Картки пораненого. Звіт про проведену допомогу заповнюється бойовим медиком підрозділу або разом із ним (якщо запис робить немедичний персонал) та надсилається бойовим медиком в електронному вигляді на веб-сайт Об’єднаної системи травми (Joint Trauma System - JTS) протягом 72 годин після завершення бойового завдання. Заповнення Картки пораненого та Звіту про проведені дії є необхідною умовою оптимального документування наданої на догоспітальному етапі допомоги.

module-23-slide-08

module-23-slide-09

1 PDF Картка практичної навички Картка пораненого Форма DD 1380 ТССС

Картка пораненого Форма DD 1380 ТССС

Читати pdf файл

2 PDF Картка практичної навички Звіт про проведені дії ТССС

Звіт про проведені дії ТССС

Читати pdf файл

Щоб завершити цей модуль, перевірте вивчене за допомогою запитань, поданих нижче (відповіді знаходяться під зображенням).

module-23-slide-10

Перевірка вивченого

Відповіді

Чому важливо документувати допомогу, надану пораненому на догоспітальному етапі ?

Документування допомоги на полі бою – це не просто адміністративна вимога. Воно надає критично важливу інформацію для інших рятувальників/медиків на наступних етапах, визначаючи подальшу оцінку та лікування. Прикладами інформації, яка може безпосередньо вплинути на надання допомоги пораненому, є рівень свідомості та життєві показники пораненого, час накладання турнікета, а також, чи було введено анальгетики або транексамову кислоту (TXA) та коли це було зроблено.

Документація на догоспітальному етапі стає невід’ємною частиною медичних записів пораненого, фіксуючи інформацію про отримані травми та пошкодження і надану допомогу.

Крім того, дані про допомогу та її результати, що містяться в документації догоспітального етапу, дають інформацію щодо покращення процесу надання допомоги пораненим в умовах бойових дій на основі доказових даних і допомагають вдосконалювати майбутню допомогу на полі бою.

Яка різниця між Карткою пораненого Форма DD 1380 і Звітом про проведені виконані дії?

Картка пораненого Форма DD 1380 заповнюється в режимі реального часу (після завершення оцінки та надання допомоги) тією особою, яка надає допомогу на місці отримання поранення чи травми. Картка може бути заповнена немедичним персоналом або бойовим медиком. Після виконання належних записів Картку пораненого Форма DD 1380 слід прикріпити пораненому на видному місці та передати під час евакуації на наступний вищий рівень допомоги на догоспітальному етапі. Картка стане постійною та невід’ємною частиною медичної записів військовослужбовця.

Звіт про проведені дії заповнюється ретроспективно після завершення бойового завдання та повернення на місце базування. Цей електронний документ призначений для заповнення тією особою, яка надавала допомогу (рятувальником/бойовим медиком) вже після завершення бойового завдання. Це більш детальний і повний запис про надану допомогу, на відміну від Картки пораненого. Він заповнюється бойовим медиком підрозділу або разом із ним (якщо заповнює немедичний персонал) та надсилається бойовим медиком в електронному вигляді на веб-сайт Об’єднаної системи лікування травм в межах 72 годин після виконання бойового завдання.

Правда чи неправда? Лише бойовий медик може документувати допомогу, надану пораненому на догоспітальному етапі, використовуючи Картку пораненого Форма DD 1380?

Неправда. Картка пораненого Форма DD 1380 має заповнюватися тією особою, яка надає допомогу на місці отримання травми чи поранення, і доповнюватися згідно з будь-якими змінами в статусі пораненого або додатковою допомогою, наданою всіма наступними рятувальниками/медиками на догоспітальному етапі. Записи може здійснювати немедичний персонал або бойовий медик.

module-23-slide-11

module-23-slide-12

Ви можете оговорити цей матеріал на форумі ТССС

Задати питання
Розділи колекції
Clicky