Всі оригінальні матеріали знаходяться на deployedmedicine.com
Опубліковано: 12.09.2023

Апарат MOVES® SLC™

Додати до обраного

Знайомство з системою MOVES® SLC™

Запрошуємо вас переглянути навчальний фільм для користувачів системи MOVES® SLC™. MOVES® SLC™ — це революційна комплексна система інтенсивної терапії. Вона портативна, компактна, живиться від акумулятора і поєднує в собі концентратор кисню, одноконтурний апарат для ШВЛ, систему аспірації та повнофункціональний монітор життєвих показників. Після перегляду цього фільму Ви навчитеся готувати систему MOVES® SLC™ до роботи, налаштовувати та експлуатувати її. Зверніть увагу: цей фільм не замінює посібник з експлуатації MOVES® SLC™. Посібник з експлуатації MOVES® SLC™ містить важливу інформацію про маркування, і його обов’язково повинен прочитати кожен, хто планує працювати із системою MOVES® SLC™. Вміст футляра для допоміжного приладдя MOVES® SLC™.

Загальний огляд системи

Система та її компоненти

У посібнику з експлуатації Ви знайдете схеми, які допоможуть зорієнтуватися в елементах пристрою MOVES® SLC™. Запам’ятайте місця розташування таких елементів:

 • Передня частина MOVES® SLC™: тут знаходиться панель інтерфейсів під’єднання пацієнта.
 • Задня частина MOVES® SLC™: тут знаходяться
  • відсіки для акумуляторів;
  • роз’єм живлення і вимикач живлення;
  • фільтр для видалення вуглеводнів.
 • Це — ліва сторона пристрою, а це —;
 • права сторона пристрою;
 • Екран інтерфейсу користувача, клавіатура для навігації;
 • Додатковий порт для обміну даними;
 • Впускний порт для аспірації;
 • Отвір забору повітря для нагнітального вентилятора;
 • Отвори для подачі і впуску кисню;
 • Випускні порти;
 • Кришка відсіку для картриджа вентилятора з фіксатором;
 • Порт для встановлення картриджа з картриджем для вентилятора;
 • Інтерфейс для під’єднання шлангів до пацієнта;
 • Порт додаткового вдиху;
 • Задні та передні фіксатори;
 • Індикатори;
 • Передні і задні держаки.

Система MOVES® SLC™ дозволяє здійснювати моніторинг низки параметрів. На панелі інтерфейсів під’єднання пацієнта є такі порти:

 • Порт для відбору проб газу;
 • Інвазивне вимірювання артеріального тиску;
 • SpO2;
 • Неінвазивне вимірювання артеріального тиску;
 • ЕКГ;
 • Температура тіла пацієнта.

Короткий посібник з експлуатації MOVES® SLC™

Перед Вами — короткий посібник з експлуатації пристрою MOVES® SLC™.

Підніміть фіксатор кришки відсіку для картриджа вентилятора, що розміщений зверху в передній частині системи MOVES® SLC™.

Вставте картридж вентилятора, закрийте кришку та зафіксуйте її, придавивши фіксатор.

Встановіть фільтр для видалення вуглеводнів на задній панелі.

До кришки відсіку для картриджа підключіть відповідний дихальний контур.

Приєднайте один кінець трубки з нафіону до лінії відбору проб.

Інший кінець трубки з нафіону приєднайте до Yподібного конектора.

Приєднайте лінію відбору проб до порту для відбору проб газу

Підключіть до системи MOVES® SLC™ обладнання для моніторингу стану пацієнта.

Поки що не під’єднуйте пацієнта.

Під час роботи в системі MOVES® SLC™ має бути принаймні два акумулятори, або принаймні один акумулятор, якщо система підключена до мережі живлення.

За необхідності під’єднайте систему MOVES® SLC™ до мережі живлення, перевірте та встановіть акумулятори.

Увімкніть пристрій MOVES® SLC™, натиснувши на кнопку живлення.

Якщо необхідно, натисніть на кнопку перевороту екрана.

Натисніть на кнопку регулювання яскравості екрана, щоб обрати необхідний режим яскравості. Дотримуючись інструкцій, що з’являться на екрані, проведіть перевірку системи.

Під час перевірки системи не під’єднуйте пацієнта до дихального контуру.

Під’єднайте необхідне для моніторингу стану пацієнта обладнання до відповідних інтерфейсів пристрою MOVES® SLC™.

Якщо плануєте вимірювати артеріальний тиск (АТ), центральний венозний тиск (ЦВТ) або внутрішньочерепний тиск (ВЧТ), підключіть відповідне обладнання до блоку MOVES® SLC™.

Перед початком роботи з пристроєм обнуліть тиск на датчиках і показання на головному екрані MOVES® SLC™.

Під’єднайте трубку та контейнер для аспірації до пристрою MOVES® SLC™.

У меню “Setup (Налаштування)” за потреби змініть налаштування та виберіть потрібний режим роботи: “Ventlate (Вентиляція)”, “O2 supplement mode (Режим кисневої підтримки)” або “Monitor Only (Тільки моніторинг)”.

Щоб змінити налаштування сигналів тривоги, перейдіть до екрана “Alarms ON/OFF (Активація/деактивація сигналів тривоги)” або “ALARM LIMITS (Граничні значення спрацювання сигналів тривоги)”.

Під’єднайте дихальний контур до пацієнта.

Щоб відкрити екран моніторингу, виберіть екран “MAIN (Головний екран)” за допомогою кнопки вибору екрану.

Щоб переглянути той чи інший графік та динаміку певних показників пацієнта на екрані моніторингу, за допомогою коліщатка виберіть один із режимів.

Щоб вручну виконати вимірювання АТ, натисніть на кнопку неінвазивного вимірювання артеріального тиску. Щоб у будь-який час запустити процедуру аспірації, натисніть на кнопку керування аспірацією.

Під час процедури аспірації система не генеруватиме концентрований кисень.

Щоб вимкнути MOVES® SLC™, натисніть на кнопку живлення і не відпускайте її протягом чотирьох секунд. Від’єднайте все обладнання для моніторингу життєвих показників пацієнта.

Як працювати з MOVES® SLC™

Елементи керування MOVES® SLC™ 5:23 – 6:40

На панелі навігації є такі кнопки:

 • Кнопка регулювання яскравості екрана для налаштування рівню яскравості дисплея;
 • Кнопка перевороту екрана, натиснувши на яку, Ви зможете перевернути зображення на екрані на 180 градусів;
 • Кнопка заглушення сигналу тривоги, якою можна назовсім або тимчасово відключити всі сигнали;
 • Кнопка неінвазивного вимірювання артеріального тиску, натиснувши на яку, Ви зможете почати або зупинити неінвазивне вимірювання артеріального тиску;
 • Кнопка запуску процедури аспірації, натиснувши на яку, Ви зможете почати або зупинити аспірацію;
 • Кнопка-коліщатко для навігації та вибору функцій, а також
 • Кнопки повернення назад.

Обертаючи коліщатко за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки, Ви можете вибирати потрібний елемент на екрані.

Підтвердити вибір Ви можете, натиснувши на коліщатко.

Натисніть на кнопку повернення назад, щоб скасувати поточний вибір.

Дисплей можна зафіксувати або підняти так, щоб він був повернений до правої або лівої сторони пристрою, аби оператор міг працювати із MOVES® SLC™ з будь-якого боку. Поверніть фіксатор на дев’яносто градусів вліво або вправо, щоб розфіксувати дисплей і підняти його в робоче положення. Кнопкою перевороту екрана за потреби можна налаштувати орієнтацію дисплея.

Інструкції з перевірки обладнання перед роботою і послідовність запуску

Знайдіть кнопку живлення на задній панелі пристрою MOVES® SLC™.

Натисніть на кнопку живлення, щоб увімкнути пристрій.

Пролунає звуковий сигнал. Якщо система вже була запущена протягом останніх 30 хвилин, відобразиться екран реєстрації нового пацієнта, і система запитає, чи потрібно налаштувати систему під нового пацієнта.

Якщо вибрати “YES (Так)”, усі налаштування системи, включаючи налаштування сигналів тривоги та граничних значень їх спрацювання, будуть скинуті до значень за промовчанням.

Якщо вибрати “NO (Ні)”, усі попередні налаштування системи, включаючи налаштування сигналів тривоги та граничних значень їх спрацювання, буде збережено.

Виберіть варіант “NO (Ні)”, якщо пристрій використовується для того ж самого пацієнта, для якого він використовувався останнього разу, і Ви хочете зберегти всі попередні налаштування.

Якщо попередні налаштування втрачено, або збережені дані пошкоджено, оператор НЕ зможе відновити раніше використані значення. Варіант “NO” (Ні) буде недоступний. Оператору доведеться переналаштувати систему вручну, щоб повернутися до раніше використаних налаштувань.

Екран “System Test (Перевірка системи)”

Якщо ви вирішили зареєструвати нового пацієнта, буде відображено екран “System Test (Перевірка системи)”.

Вам буде запропоновано провести дев’ять перевірок системи; для проведення деяких із них необхідні дії з боку оператора.

Додаткову інформацію Ви можете знайти у Посібнику з експлуатації MOVES® SLC™: Короткий посібник з вентиляції пацієнтів в розділі Інструкції з перевірки обладнання перед початком роботи.

Не підключайте до пацієнта датчики та дихальний контур, доки система не пройде перевірку.

Перед проведенням перевірки переконайтеся, що картридж вентилятора встановлено у відповідний відсік.

Не використовуйте систему MOVES® SLC™, якщо виникає хоча б один збій; після усунення несправностей всі перевірки слід проводити повторно доти, доки вони не будуть проведені успішно.

Використовуйте функцію пропуску перевірки лише в тому випадку, якщо перевірку системи вже було успішно проведено, або якщо система щойно була перезапущена після відключення живлення.

Деякі перевірки, зокрема перевірка оперативної пам’яті та справності вбудованого ПЗ, проводяться автоматично.

Використовуючи коліщатко, виділіть і виберіть перевірку, яку Ви хочете провести, і дотримуйтесь інструкцій, що з’являться на екрані.

Якщо всі перевірки пройдено успішно, на екрані перевірки системи відобразиться підсумок перевірки, у якому буде вказано, що всі перевірки пройдено успішно.

Натисніть “Contnue (Продовжити)”, щоб перейти до екрана налаштування.

Якщо при проведенні тієї чи іншої перевірки стався збій, ознайомтеся із розділом Посібника з експлуатації MOVES® SLC™: Повідомлення про збій перевірки системи та можливі причини збоїв.

Огляд інтерфейсу MOVES® SLC™

Інтерфейс MOVES® SLC™ представлений кількома екранами.

 • Екран “Setup (Налаштування)” призначений для перегляду та зміни основних робочих налаштувань пристрою;
 • Екран “Advanced (Розширені налаштування)” — для перегляду та зміни усіх робочих налаштувань;
 • Екран “Info (Інформація)” — для перегляду системної інформації;
 • “Main (Головний екран)” — для відображення стану пацієнта та моніторингу значень;
 • Екран “Alarm Limit (Граничні значення спрацювання сигналів тривоги)” — для регулювання граничних значень спрацювання сигналів тривоги;
 • Екран “Alarm On/Off (Активація/деактивація сигналів тривоги)” — налаштування увімкнення та вимкнення сигналів тривоги;
 • Екран “ECG (ЕКГ)” — відображення до 12 кривих.

Екран “Setup (Налаштування)”

Після ввімкнення пристрою та проведення перевірки системи буде відображено екран “Setup (Налаштування)”.

Екран “Setup (Налаштування)” також можна відкрити через кнопку вибору екрана, що знаходиться у верхній частині дисплея.

Після ввімкнення та налаштування пристрою під нового пацієнта за промовчанням вмикається системний режим “Monitor Only (Тільки моніторинг)”.

При виборі того чи іншого системного режиму певні налаштування, які не мають відношення до обраного режиму, будуть виділені сірим, але їх все одно можна буде змінити.

У разі необхідності вибору іншого системного режиму спершу за допомогою коліщатка виберіть та відрегулюйте відповідні параметри.

Потім перейдіть до області вибору системного режиму та натисніть на коліщатко щоб підтвердити свій вибір.

Виберіть і підтвердьте свій вибір режиму системи: “Ventlate (Вентиляція)” або “O2 supplement mode (Режим кисневої підтримки)”.

Вийти з області вибору системного режиму Ви можете за допомогою кнопки повернення назад.

Майте на увазі, що в режимах “Monitor Only (Тільки моніторинг)” або “O2 supplement mode (Режим кисневої підтримки)” вентиляція неможлива.

Екран “Advanced (Розширені налаштування)” 10:50 – 11:03

Доступ до екрана розширених налаштувань здійснюється з екрана “Setup (Налаштування)”. На цьому екрані оператор може вносити більш розширені зміни до налаштувань моніторингу пацієнта.

Екран “Info (Інформація)”

Доступ до екрана “Info (Інформація)” здійснюється з екрана “Setup (Налаштування)”.

На цьому екрані оператор може переглядати інформацію щодо конкретного пристрою MOVES® SLC™, включаючи його серійний номер, час роботи концентратора та вентилятора, версію вбудованого ПЗ та інформацію від “Masimo”.

“Main (Головний екран)”

“Main (Головний екран)” є основним екраном MOVES® SLC™; на ньому відображається інформація про стан пацієнта та значення життєвих показників.

Якщо протягом певного періоду часу не натискати ні на які кнопки пристрою, система повернеться до цього екрана. На головному екрані відображається лише стан пацієнта: на цьому екрані не можна змінити функціональні налаштування.

Елементи головного екрана

На головному екрані відображається наступне:

 • Значок стану живлення;
 • Назва екрану, що переглядається;
 • Стан сигналу тривоги;
 • Рівень сатурації O2;
 • ЧСС;
 • Рівень CO2 у кінці видиху;
 • Рівень CO2, що вдихається;
 • Рівень АТ, що вимірюється неінвазивно;
 • Температура тіла пацієнта;
 • Рівень АТ, що вимірюється інвазивно;
 • Фракція кисню у вдиху;
 • Швидкість потоку концентратора;
 • Піковий тиск на вдиху;
 • Позитивний тиск у кінці видиху;
 • Дихальний об’єм;
 • Частота дихання.

Кнопки на головному екрані

Доступні кнопки на головному екрані:

 • Кнопки перегляду графіків;
 • Кнопка зміни джерела ЧСС (ЧСС вимірюється на основі АТ, SpO2 або ЕКГ)
 • Кнопки обнулення та маркування каналів інвазивного вимірювання артеріального тиску.

За допомогою коліщатка перейдіть до потрібної Вам кнопки.

Натисніть на коліщатко, щоб підтвердити свій вибір і перейти до перегляду доступних опцій.

Щоб підтвердити свій вибір, знову натисніть на коліщатко.

Кожен з портів для інвазивного вимірювання артеріального тиску можна налаштувати на екрані моніторингу на відображення АТ, ЦВТ або ВЧТ.

Відображення параметрів

Параметри, значення яких знаходяться в межах норми, відображатимуться на головному екрані кольоровим текстом на чорному фоні. Параметри, значення яких виходять за межі норми, або щодо яких спрацював сигнал тривоги, будуть відображатися з інвертованою колірною схемою на кольоровому фоні.

Якщо значення того чи іншого параметра невідоме, за замовчуванням відображатимуться кілька тире замість фактичного значення.

Значення того чи іншого параметра можуть відображатися як невідомі, якщо не підключені відповідні датчики, або якщо вони підключені неправильно, чи значення виходять за межі допустимого діапазону.

У разі збою вимірювання відображаються не вимірювані дані, а піктограма несправності — хрестик (X).

Сигнали тривоги MOVES® SLC™

Короткий опис

На корпусі MOVES® SLC™ присутні чотири світлодіоди стану: вони розташовані по верхніх кутах пристрою. У нормальному режимі роботи світлодіоди стану горять зеленим світлом.

Якщо система працює в режимі тривоги, світлодіоди стану світяться жовтим, блимають жовтим або блимають червоним, в залежності від пріоритету сигналу тривоги (низький, середній чи високий).

Екран “Alarm Limits (Граничні значення спрацювання сигналів тривоги)”

На екрані “Alarm Limits (Граничні значення спрацювання сигналів тривоги)” Ви можете встановити граничні значення спрацювання сигналів тривоги.

Через кнопку вибору екрана перейдіть до екрана “Alarm Limits (Граничні значення спрацювання сигналів тривоги)”.

Якщо граничні значення, встановлені за промовчанням, не було змінено, справа під рядком стану відображатиметься напис ‘All limits at default’ (Усі граничні значення за промовчанням).

Якщо будь-які граничні значення, встановлені за промовчанням, було змінено, під рядком стану відображатиметься кількість значень, які було змінено, і змінене граничне значення буде позначене зірочкою.

За допомогою коліщатка перейдіть до списку “Current Limit Value (Поточні граничні значення)” і натисніть на коліщатко, щоб активувати його.

Після активації список можна прокручувати.

Щоб змінити те чи інше граничне значення, перейдіть до того значення, яке Ви хочете змінити, натисніть на коліщатко, щоб вибрати його, а потім обертайте коліщатко, щоб змінити значення.

Щоб встановити вибране значення, знову натисніть на коліщатко.

Щоб відмінити внесення змін, натисніть на кнопку повернення назад, поки змінене значення не підтверджено.

Екран “Alarm On/Off (Активація/деактивація сигналів тривоги)”

Спрацювання сигналів тривоги можна увімкнути або вимкнути на екрані “Alarm On/Off (Активація/деактивація сигналів тривоги)”.

У верхньому правому куті екрана відображатиметься кількість встановлених сигналів тривоги.

Якщо жоден із сигналів не деактивовано, відображатиметься фраза ‘All Alarms ON’ (Всі сигнали активовано).

При деактивації якогось із сигналів на екрані буде видно напис ‘1 Alarm OFF’ (Деактивовано 1 сигнал).

Якщо деактивовано два сигнали, на екрані буде видно напис ‘2 Alarms OFF’ (Деактивовано 2 сигнали) тощо.

Рівень сигналу тривоги вказується на екрані “Alarm ON/OFF (Активація/деактивація сигналів тривоги)” праворуч.

 • Червона літера “H” вказує на ВИСОКИЙ (HIGH) пріоритет сигналу тривоги;
 • жовта літера “M” вказує на СЕРЕДНІЙ (MEDIUM) пріоритет сигналу тривоги;
 • жовта літера “L” вказує на НИЗЬКИЙ (LOW) пріоритет сигналу тривоги.

Напис “msg” означає, що це не сигнал тривоги, а інформаційне повідомлення.

MOVES® SLC™ також фіксує час, коли той чи інший сигнал тривоги спрацював останнього разу.

Після активації список сигналів тривоги можна прокрутити.

Щоб змінити налаштування сигналу, виберіть необхідний сигнал: обраний сигнал буде виділено жовтою рамкою навколо граничного значення.

Натисніть на коліщатко, щоб перевести сигнал у стан “ON (Активовано)” чи у стан “OFF (Деактивовано)”

Якщо якийсь із сигналів деактивовано, на головному екрані вгорі буде видно червоний квадратик із перекресленим білим трикутником.

Кількість деактивованих сигналів буде вказано під цим значком.

Екран “ECG (ЕКГ)”

Доступ до екрана “ECG (ЕКГ)” здійснюється через кнопку вибора екрана. У системі MOVES® SLC™ для моніторингу роботи серця використовується стандартна система ЕКГ в 12 відведеннях, і реєструється 12 каналів ЕКГ.

Апарат ШВЛ в MOVES® SLC™

Перевірка стану фільтра для видалення вуглеводнів

Перед встановленням фільтра для видалення вуглеводнів знайдіть на картриджі чотиризначний код.

На етикетці картриджа надруковано чотиризначний код такого вигляду: XXYY, де XX — тиждень року, а YY — рік виготовлення.

Картридж, якому більше трьох років, слід утилізувати, оскільки він може знизити ефективність роботи або навіть пошкодити концентратор кисню MOVES® SLC™.

Встановлення фільтра для видалення вуглеводнів

Обов’язково встановіть фільтр для видалення вуглеводнів перед увімкненням системи MOVES® SLC™.

Якщо фільтр засмічений, MOVES® SLC™ видасть попередження “Intake filter blocked” (Впускний фільтр заблокований).

Вставте фільтр для видалення вуглеводнів, як показано на відео, у відсік на задній панелі системи MOVES® SLC™.

Поверніть фільтр за годинниковою стрілкою, щоб встановити його, і проти годинникової стрілки, щоб дістати його.

Закрутіть фільтр вручну.

Додатково підготуйте ще один фільтр для видалення вуглеводнів на заміну.

Якщо фільтр для видалення вуглеводнів потрібно буде змінити під час роботи системи MOVES® SLC™, Ви зможете швидко витягнути старий фільтр та вставити замість нього новий.

Експлуатація системи MOVES® SLC™ без фільтра призведе до пошкодження пристрою.

Як користуватися апаратом ШВЛ в MOVES® SLC™

Використання апарату ШВЛ 18:41 – 19:02

Інтубованого пацієнта підключають через дихальний контур до апарату ШВЛ.

Якщо пацієнта не інтубовано, йому можна забезпечити додаткову кисневу підтримку через кисневу маску або носові канюлі; у цьому випадку вони будуть підключені до отвору для подачі O2 на лівій стороні пристрою.

Картридж вентилятора та дихальний контур

Картридж вентилятора призначений для штучної вентиляції легень інтубованого пацієнта за циркуляційною системою під позитивним тиском.

MOVES® SLC™ забезпечує рециркуляцію видихуваного кисню.

Цей картридж виготовлений з матеріалу, що поглинає CO2, і призначений для видалення CO2 із вдихуваного газу.

Картридж призначений для використання з дихальним контуром вентилятора, який включає в себе:

 • Вентиляційні шланги;
 • Фільтр для пацієнта;
 • Конектор до ендотрахеальної трубки;
 • Трубку з нафіону і трубку для відбору проб.

Картриджі одноразові; для кожного пацієнта слід використовувати новий картридж.

Картридж слід утилізувати у разі спрацювання звукового або візуального сигналу тривоги, що попереджує про високий рівень CO2 на вдиху.

У віконці відображення сигналів тривоги на дисплеї MOVES® SLC™ з’явиться попередження: “Inspire CO2 High, Change Cartridge” (Високий рівень CO2 на вдиху, замініть картридж).

Якщо картридж не замінити вчасно, це призведе до неадекватної вентиляції пацієнта.

Не знімайте прозору пластикову кришку з картриджа вентилятора.

Перед використанням завжди перевіряйте термін придатності, вказаний на картриджі.

Встановлення картриджа вентилятора

Підніміть фіксатор кришки відсіку для картриджа та відкрийте кришку відсіку, потягнувши її на себе за пластикову ручку.

Переконайтеся, що у відсіку є вкладиш.

Вставте картридж у відсік; придавіть картридж, щоб переконатися, що він вставлений рівно.

Щільно закрийте кришку відсіку. Придавіть її, після чого опустіть фіксатор, аби зафіксувати кришку.

Якщо щось заважає щільно закрити кришку, можливо, картридж вставлений неправильно. Відкрийте кришку, правильно вставте картридж і спробуйте закрити кришку ще раз.

Заміна картриджа вентилятора

Якщо під час роботи система радить користувачеві замінити картридж вентилятора, дістаньте з упаковки новий картридж і, перш ніж вносити будь-які зміни в систему, покладіть його поруч.

На екрані інтерфейсу користувача перейдіть до екрана “Setup (Налаштування)” та змініть поточний режим на режим “Monitor Only (Тільки моніторинг)”, щоб зупинити вентиляцію.

Вийміть водоуловлювач з порту “From Patent” (Від пацієнта), щоб отримати змогу відкрити відсік для картриджа вентилятора.

Відкрийте відсік для картриджа та вийміть несправний картридж.

Встановіть новий картридж, потім закрийте та зафіксуйте кришку відсіку для картриджа.

Знову під’єднайте водоуловлювач до кришки відсіку для картриджа вентилятора; перевірте, чи надійно під’єднані шланги дихального контуру.

На екрані інтерфейсу користувача змініть режим на “Ventlate” (Вентиляція), щоб негайно відновити вентиляцію пацієнта.

Встановлення дихального контуру

Перевірте, чи встановлено картридж вентилятора в MOVES® SLC™.

Під’єднайте один кінець трубки з нафіону до фільтра на Y-подібному конекторі; для під’єднання трубки з нафіону до лінії відбору проб використовуйте конектор типу Luer.

Під’єднайте інший кінець лінії для відбору проб із фільтром до порту для відбору проб газу на панелі інтерфейсів під’єднання пацієнта пристрою MOVES® SLC™.

Відкрийте заглушки на портах “Hose to Patent (Шланг до пацієнта)” та “Hose from Patent (Шланг від пацієнта)” та під’єднайте водоуловлювач до порту “From Patent (Від пацієнта)”.

Під’єднайте шланги дихального контуру до водоуловлювача та до порту “To Patent (До пацієнта)” на кришці відсіку для картриджа.

Заміна фільтра вентилятора

Фільтр є компонентом, який обслуговується безпосередньо користувачем. Його слід час від часу замінювати у разі пошкодження або згідно зі вказівками в Посібнику з експлуатації.

Знайдіть на MOVES® SLC™ відсік для фільтра.

Відкрутіть гвинт і підніміть кришку відсіку.

Щоб дістати фільтр, натисніть на його корпус донизу, одночасно повертаючи його проти годинникової стрілки.

Утилізуйте фільтр відповідно до прийнятих у Вашій установі вимог.

Встановіть новий фільтр: розмістіть його на місці старого та поверніть його за годинниковою стрілкою.

Затягніть гвинт.

Заміна вкладиша (для уловлювання CO2)

Вкладиш для уловлювання СО2 (або ж вкладиш до вентилятора) є компонентом, який обслуговується безпосередньо користувачем. Його слід час від часу замінювати у разі пошкодження або згідно зі вказівками в Посібнику з експлуатації.

Відкрийте відсік для картриджа та знайдіть вкладиш для уловлювання CO2.

Трохи згорніть вкладиш і візьміться за його краї.

Потягніть вкладиш на себе, витягніть його і викиньте.

Натягніть новий вкладиш на трубку посередині таким чином, щоб порожнина для збору води була внизу.

Вставте вкладиш і розправте його у відсіку.

Отвір вдиху повинен співпадати із відповідним отвором на вкладиші.

Додаткова киснева підтримка

Знайдіть отвір для подачі O2, розташований на лівій стороні MOVES® SLC™.

Відкрийте заглушку отвору для подачі O2, потягнувши її вгору.

Знайдіть адаптер для відбору проб на отворі для подачі O2 і під’єднайте зелений кінець гнучкої трубки до отвору для подачі O2.

Під’єднайте фільтр для лінії відбору проб, з’єднаний з трубкою з нафіону, до порту для відбору проб на отворі для подачі O2, розташованому на адаптері для відбору проб на подачі O2.

Використовуйте конектор типу Luer, щоб під'єднати лінію для відбору проб до трубки з нафіону, потім під’єднайте фільтр лінії для відбору проб на кінці лінії для відбору проб до порту для відбору проб газу на панелі інтерфейсів під’єднання пацієнта.

Приєднайте трубку кисневої маски або трубку носових канюль до металевого отвору адаптера для відбору проб на подачі O2.

На екрані “Setup (Налаштування)” налаштуйте MOVES® SLC™ для роботи в режимі “O2 supplement mode (Режим кисневої підтримки)”.

Аспірація за допомогою MOVES® SLC™

Кнопка запуску аспірації на головному екрані

При запуску процедури аспірації у верхній частині екрана відображатиметься значок аспірації. Значок неінвазивного вимірювання артеріального тиску також відображатиметься у верхній частині екрана під час вимірювання.

Встановлення аспіратора

Прикріпіть тримач контейнера для аспірації до корпуса MOVES® SLC™, вставивши фіксатори в рейку та посунувши їх уздовж рейки в бажане положення.

Перевірте, чи надійно кожен із фіксаторів встав між отворами.

Вставте контейнер для аспірації у тримач, як показано на відео.

Під'єднайте аспіраційну трубку до вхідного порту для аспірації на контейнері для аспірації.

Відкрийте заглушку порту для аспірації, розташованого з лівого боку MOVES® SLC™.

Під’єднайте інший кінець аспіраційної трубки до порту для аспірації.

Під’єднайте аспіраційну трубку від пацієнта до відповідного порту на контейнері для аспірації.

Під’єднайте жорстку трубку для аспірації до іншого кінця гнучкої трубки.

Як користуватися аспіратором в MOVES® SLC™

Використання аспіратора

Після під’єднання обладнання для аспірації

Запустіть процедуру аспірації, натиснувши на кнопку керування аспірацією.

Процедуру аспірації можна в будь-який момент припинити, натиснувши на кнопку керування аспірацією ще раз.

Ви можете регулювати тиск аспірації від 100 до 325 міліметрів ртутного стовпчика з кроком у 25 міліметрів ртутного стовпчика.

Щоб відрегулювати тиск аспірації, перейдіть до екрану “SETUP (Налаштування)”, за допомогою коліщатка перейдіть до області вибору системного режиму, а потім натисніть на коліщатко, щоб активувати цю область. Перейдіть до параметра ‘Sucton’ (Аспірація) та натисніть на коліщатко, щоб активувати параметр, а потім прокрутіть, щоб змінити його значення.

Після вибору бажаного значення знову натисніть на коліщатко, щоб підтвердити свій вибір.

Зверніть увагу: на жорсткій трубці є вентиляційний отвір, який під час аспірації необхідно закривати великим пальцем.

Живлення системи MOVES® SLC™

Значки стану акумуляторів

Значки стану акумуляторів показують рівень заряду двох системних акумуляторів, кожного окремо, або інформують про підключення зовнішнього живлення.

Акумулятори MOVES® SLC™, їх маркування та статус на екрані завжди позначаються наступним чином:

 • Ліворуч — акумулятор А;
 • Праворуч — акумулятор B.

Піктограма штепсельної вилки вказує на те, що пристрій живиться від розетки.

Якщо акумулятор заряджається, на значку акумулятора відображається значок заряджання.

Якщо значок акумулятора відсутній, це означає, що акумулятор не підключено.

Якщо акумулятор встановлено, але на дисплеї відображається, що він відсутній, перевірте його справність та замініть його або встановіть його правильно.

При спрацюванні сигналу тривоги, пов’язаного зі статусом живлення системи, фон піктограми стану акумуляторів забарвлюється червоним, якщо пріоритет сигналу тривоги високий.

В іншому випадку (середній/низький пріоритет) фон піктограми забарвлюється жовтим.

Живлення від джерела змінного струму

Дістаньте з футляра для додаткового обладнання до MOVES® SLC™ джерело та шнури живлення.

У комплект входить два шнури: один шнур зі стандартними роз’ємами типу “штекер” та “гніздо” призначений для під’єднання блока живлення до розетки або, наприклад, генератора.

Цей шнур постачається із штифтом заземлення на штекерному роз’ємі.

Щоб знизити ризик ураження електричним струмом, ніколи не знімайте цей штифт і слідкуйте за тим, аби він не був пошкоджений.

Шнур зі спеціальним дев’ятиконтактним конектором, закріплений на одному кінці блоку живлення, призначений для під’єднання MOVES® SLC™ до зарядного пристрою.

Кінець, під’єднаний до корпусу MOVES® SLC™, закріплений, аби забезпечити належне підключення.

Вставте шнур подачі змінного струму в передню частину блоку живлення.

Зніміть заглушку з гнізда на задній панелі пристрою MOVES® SLC™.

Вставте дев’ятиконтактний конектор у роз’єм, а потім поверніть фіксуюче кільце за годинниковою стрілкою, щоб закріпити з’єднання.

Перевірка стану акумуляторів

На передній частині кожного акумулятора, відразу під ручкою, є індикатор стану.

Натиснувши на кнопку на індикаторі стану, можна перевірити стан кожного акумулятора.

У міру зменшення заряду акумулятора по черзі гаснуть світлодіоди:

 • Якщо горять зелені світлодіоди, це означає високий рівень заряду;
 • Якщо горять жовті світлодіоди, це означає середній рівень заряду;
 • Якщо горять червоні,світлодіоди, це означає, що акумулятор розряджений.

Зарядний пристрій блоку живлення повністю заряджає обидва акумулятори за 2–2,5 години за умови типового навантаження.

MOVES® SLC™ має працювати принаймні від двох акумуляторів, або від одного акумулятора плюс джерела живлення.

Встановлення акумуляторів

Огляньте акумулятори: на них не повинно бути видимих пошкоджень — тріщин, отворів чи витікань.

Не використовуйте та не заряджайте пошкоджений акумулятор.

Підніміть фіксатор відсіку для акумулятора та поверніть його на 90 градусів проти годинникової стрілки, щоб відкрити кришку відсіку.

Вставте акумулятор у відсік; перевірте, чи його зафіксовано.

Перевірте, чи надійно вставлений акумулятор.

Закрийте кришку відсіку та поверніть фіксатор на 90 градусів за годинниковою стрілкою, а потім притисніть його.

Те ж саме зробіть і з іншим акумулятором.

Якщо акумулятор потребує зарядки, його можна заряджати під час роботи системи, поки MOVES® SLC™ підключено до джерела живлення.

Подавання кисню від іншого джерела через MOVES® SLC™

Подавання кисню від іншого джерела

Для подавання додаткового об’єму кисню підготуйте балон зі стисненим O2, оснащений регулятором потоку.

Підготуйте трубку, якою можна буде під’єднати балон зі стисненим O2 до порту для впуску O2 на правій стороні корпуса MOVES® SLC™.

Під’єднайте один кінець трубки до балона з O2.

Під’єднайте інший кінець трубки до ніпеля на впуск O2.

Відкрийте заглушку отвору для впуску O2, потягнувши її вгору.

Відкрийте вентиль регулювання потоку і встановіть потрібний об’єм потоку; він повинен становити менше ніж 15 літрів на хвилину.

У разі використання отвору для впуску O2 задля економії кисню в балоні можна використовувати потік від 1 до 2 літрів на хвилину.

Значення Vent FiO2 (FiO2 в режимі вентиляції) в системі слід встановити трохи меншим за FiO2 газової суміші; в жодному разі не встановлюйте значення “Air (Повітря)” або “Maximum (Максимум)”.

Потайний режим

Якщо ця опція активована через захищений паролем екран адміністратора, кнопка яскравості також може бути використана для переведення системи в потайний режим для використання з пристроями нічного бачення.

Натисніть та утримуйте кнопку яскравості, щоб перейти в потайний режим. З’явиться повідомлення із зворотним відліком від двох секунд.

У потайному режимі екран дисплея вимкнений, а сигнальні лампи переключені в інфрачервоний режим, тому їх можна побачити за допомогою приладу нічного бачення.

Натисніть кнопку яскравості один раз у потайному режимі, щоб увімкнути екран на найнижче налаштування, зберігаючи при цьому сигнальні індикатори в інфрачервоному діапазоні.

Натисніть та утримуйте кнопку яскравості ще раз, доки не завершиться зворотний відлік від трьох секунд, щоб вийти з потайного режиму

Зміни параметрів вентилятора на головному екрані

У режимі з керованим тиском можна змінювати такі параметри:

 • інспіраторний тиск
 • частота дихання
 • позитивний тиск у кінці видиху
 • налаштування концентрації кисню

Обслуговування

Вступ про обслуговування MOVES® SLC™

Ласкаво просимо до навчального відео з обслуговування апарату MOVES® SLC™.

Це відео знято з метою супроводу до періодичних заходів з технічного обслуговування, описаних у Посібнику з експлуатації та Посібнику з технічного обслуговування апарату MOVES® SLC™.

Очищення системи

Зовнішній корпус MOVES® SLC™ можна очищати після кожного використання та під час планового технічного обслуговування за допомогою стандартних засобів для чищення, як-от ізопропіловий спирт або розчинені сполуки хлору. НЕ слід використовувати для чищення окислювачі.

Щоб очистити пристрій, просто протріть зовнішні поверхні.

Кабелі, манжети NIBP і трубки можна очищати дезінфікуючим спреєм.

Обслуговування системи

Регулярне технічне обслуговування системи MOVES® SLC™ має проводитися авторизованим і кваліфікованим обслуговуючим персоналом.

Якщо система MOVES® SLC™ зазнала надзвичайно грубої експлуатації, впливу навколишнього середовища або була пошкоджена, її слід передати уповноваженому та кваліфікованому технічному персоналу для огляду та, за необхідності, ремонту.

Процедури періодичного технічного обслуговування

Почніть щоквартальне профілактичне обслуговування з діагностики системи. Це можна зробити без використання витратних матеріалів, лише з метою обслуговування.

Підключіть MOVES® SLC™ до джерела живлення на стінці за допомогою блока живлення.

Встановіть обидві батареї в акумуляторні відсіки пристрою.

Увімкніть MOVES® SLC™, натиснувши кнопку живлення на задній панелі пристрою.

Якщо буде запропоновано налаштувати систему для нового пацієнта, виберіть YES («ТАК»).

Відобразиться екран перевірки системи. Деякі тести є автоматичними та не вимагають введення даних від користувача. Інші вимагають введення даних (INPUT REQD) або підготовки (PREP REQD). Використовуйте коліщатко для навігації між тестами та вибору різних параметрів.

Перший тест, Ventlator Cartridge Check («Перевірка картриджа вентилятора»), вимагає введення даних користувачем. Для цілей цієї процедури картридж для вентилятора не потрібен. Виберіть YES («Так»), щоб продовжити.

Щоб виконати Closed Y-piece test («тест із закритим Y-подібним елементом»), просто переконайтеся, що кришки вентиляційних отворів встановлені, а потім виберіть Prep Done («Підготовка завершена»).

Щоб розпочати Alarm Lights + Audio tests («Перевірки сигнальних лампочок + аудіо»), виберіть Start («Початок»), потім спостерігайте за пристроєм, щоб відповісти Yes («Так») або No («Ні») на запитання, що відображаються.

Щоб виконати open Y-piece test («тест із відритим Y-подібним елементом»), переконайтеся, що кришки портів вентилятора відкриті, а потім виберіть Prep Done.

Тест Sample Line («Лінія зразків») складається з двох тестів. Щоб виконати тест Detect Occluded Line («Виявлення закупореної лінії»), закрийте пальцем порт для подачі газу на панелі підключення пацієнта на передній панелі пристрою, доки тест не буде завершено.

Щоб виконати перевірку тест Verify Clear Line («Перевірка чистоти лінії»), приберіть палець із порту подачі газу та залиште його відкритим.

Якщо всі тести пройшли успішно, відображається підсумок тесту, який вказує на те, що всі тести пройдено.

Тестування кисневого концентратора

Концентратор кисню необхідно перевіряти кожні три місяці, щоб переконатися, що модуль ATF не виходить з ладу.

Відкрийте вихідний порт O2 у верхньому лівому куті MOVES® SLC™, біля передньої панелі пристрою.

На екрані налаштувань перейдіть до області System Mode («Системний режим») та встановіть режим O2 Supplement («Добавка O2»). Виберіть Yes, щоб запустити систему в режимі O2 Supplement.

Зауважте, що коли MOVES® SLC™ працює в режимі O2 Supplement без лінії проби для вимірювання виходу кисню, будуть активні два сигнали тривоги: Low Inspired O2 («Низький вміст O2») та Sample Line Disconnect («Зразкова лінія відключена»). Це нормально і не свідчить про збій.

Дайте системі попрацювати в режимі O2 Supplement принаймні дві години.

Поки пристрій працює, під’єднайте адаптер для відбору проб O2 до вихідного отвору O2.

Підключіть трубку, що додається, до отвору для відбору проб газу на панелі підключення пацієнта.

Перейдіть до головного екрана та переконайтеся, що вихідна концентрація досягає мінімум 90% у режимі O2 supplement, інакше може знадобитися заміна модуля ATF.

Зарядка акумулятора

Якщо система не використовується, акумулятори MOVES® SLC™ слід заряджати принаймні кожні шість місяців.

Якщо вони ще не встановлені, вийміть акумулятори з чохла та встановіть їх у пристрій.

Якщо вони ще не підключені, від'єднайте роз'єм живлення та підключіть джерело живлення до пристрою, а потім підключіть джерело живлення до мережі змінного струму.

Дайте акумуляторам повністю зарядитись.

Вийміть кожен акумулятор із пристрою та натисніть кнопки стану, щоб переконатися, що горять усі 5 світлодіодів.

Якщо акумулятори періодично не заряджаються і при натисканні кнопки стану не спалахують світлодіоди, їм може знадобитися до 72 годин для повного заряджання або вони можуть вийти з ладу.

Використання затискачів для пристрою MOVES® SLC™

Затискачі можна використовувати для фіксації пристрою MOVES® SLC™ до каталки або нош для підтримки пацієнта під час транспортування.

Верхня фіксація пристрою MOVES® SLC™

Для верхньої фіксації пристрою MOVES® SLC™ розташуйте пристрій MOVES® SLC™ таким чином, щоб напис FRONT («передній») був зліва від оператора, якщо стояти до пристрою обличчям.

Із цього положення покладіть пристрій MOVES® SLC™ на бік.

Візьміть затискач FRONT («передній»).

Максимально послабте стопорний гвинт, щоб якнайширше відкрити клему затискача.

Знайдіть виступ для верхньої фіксації, який має увійти в паз у нижній частині пристрою.

Вставте затискач у відповідний паз таким чином, щоб напис FRONT був спрямований вгору. Вставте анкерний штифт, прикріплений до затискача, утримуючи блакитну кнопку на штифті натиснутою.

Візьміть затискач BACK («задній»). Повторіть кроки, описані для переднього затискача, починаючи з максимального послаблення стопорного гвинта.

Після цього вставте затискач у відповідний паз на задній частині пристрою MOVES® SLC™ таким чином, щоб напис BACK був спрямований вгору. Вставте анкерний штифт, прикріплений до затискача.

Якщо пристрій не зафіксовано, затискачі можуть щільно не прилягати — це нормальне явище.

Бокова фіксація пристрою MOVES® SLC™

Пристрій MOVES® SLC™ можна зафіксувати з правого або лівого боку. Для бокової фіксації спочатку покладіть пристрій MOVES® SLC™ на будь-який бік.

Візьміть затискач FRONT («передній») і максимально послабте стопорний гвинт.

Знайдіть виступи для бокової фіксації, які мають увійти у пази в боковій частині пристрою, ближче до передньої частини пристрою.

Вирівняйте затискач з відповідними пазами і проштовхніть затискач вгору в напрямку до верхньої частини пристрою, щоб активувати з’єднувачі. Вставте анкерний штифт, прикріплений до затискача.

Візьміть затискач BACK («задній»). Повторіть кроки, описані для переднього затискача, починаючи з максимального послаблення стопорного гвинта.

Вставте затискач у відповідний паз на боці пристрою, ближче до задньої частини, після чого проштовхніть його вгору, щоб активувати з’єднувачі. Вставте анкерний штифт, прикріплений до затискача.

Приєднання пристрою MOVES® SLC™ до нош

Механізм визначення місцезнаходження на передньому затискачі пристрою MOVES® SLC™ призначений для взаємодії із центральним з’єднанням з будь-якого боку стандартних складаних нош.

Щоб зафіксувати пристрій MOVES® SLC™ на ношах за допомогою приєднаних затискачів, спочатку розташуйте пристрій MOVES® SLC™ таким чином, щоб передній затискач містився біля центрального з’єднання складаних нош. Вирівняйте механізм визначення місцезнаходження на передньому затискачі із отвором для фіксації для ношах та опустіть пристрій на ноші.

Прослідкуйте, щоб задній затискач також було зафіксовано на боковій рейці нош.

Затягніть стопорний гвинт на передньому затискачі, щоб зафіксувати його.

Затягніть стопорний гвинт на задньому затискачі, щоб зафіксувати його.

Тепер можна безпечно зафіксувати пристрій MOVES® SLC™ на ношах.

Як альтернативний спосіб фіксації пристрою MOVES® SLC™ на ношах, розпочніть із вирівнювання механізму визначення місцезнаходження на передньому затискачі із отвором на центральному з’єднанні складаних нош. Затягуйте стопорний гвинт на передньому затискачі до його повної фіксації.

Приєднайте задній затискач до пристрою MOVES® SLC™ у бажаному положенні фіксації.

Підніміть пристрій і вирівняйте передній паз із відповідним виступом на передньому затискачі.

Вирівняйте задній затискач таким чином, щоб приєднати його до бокової рейки. Затягніть стопорний гвинт на задньому затискачі, щоб зафіксувати його.

Контакти технічної підтримки:

Ви можете обговорити цей матеріал на форумі ТССС

Поставити питання
Clicky